ဆန္းခ်က္ဇ္ကို တပတ္ ေပါင္သုံးသိန္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးရန္ အာဆင္နယ္ကမ္းလွမ္း | DVB