ေဒၚနယ္ထရမ့္ငယ္စဥ္က ေနခဲ့တဲ့ ေနအိမ္မွာ တည္းခိုေနထိုင္လိုပါသလား (႐ုပ္သံ) - DVB