သထံုခ႐ိုင္အတြင္း A(H1N1) လူနာ ၂ ဦး ေတြ႔ရွိ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ - DVB