ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း မူးယစ္ေဆးမ်ား တင္လာသည့္ စက္ေလွတစင္း ဖမ္းမိ - DVB