႐ႈိးပြဲတြင္ ဒပ္ဘင္အက ကခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီး ေဆာ္ဒီအဆိုေတာ္ ဖမ္းဆီးခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB