ၿမိတ္တြင္ ပေထြးျဖစ္သူက ၁၀ အရြယ္မိန္းကေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္ - DVB