အေတြ႔အႀကဳံရေရး ပစ္မွတ္ထားကစားမည္ဟု ျမန္မာယူ-၁၈ နည္းျပခ်ဳပ္ ေျပာ - DVB