ႏိုင္ငံတ၀န္း A(H1N1) ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါပိုးေတြ႔လူနာ ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီ - DVB