စီခၽြမ္ျပည္နယ္တြင္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ ခရီးသည္ ၄ ေသာင္းကို အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ - DVB