တရားမဝင္ ေႁမြသားစားေသာက္ဆိုင္ကို ထိုင္းရဲစီးနင္း၊ ျမန္မာအပါအဝင္ ၇ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ (႐ုပ္သံ) - DVB