ထိုင္းရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ စည္းခ်က္ညီညီ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားအက ၿပိဳင္ၾကမလား (႐ုပ္သံ) - DVB