ေပ ၁၀၀ အျမင့္ ႀကိဳးတန္းေပၚမွ သားအဖ ၂ ဦး၏ ကြန္ဖူးအစြမ္း (႐ုပ္သံ) - DVB