ေသနတ္ကုိင္ ဓားျပ ၂ ဦးကို လက္နက္မပါဘဲ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္သည့္ သားအဖ (႐ုပ္သံ) - DVB