ျမန္မာမ်ားအား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ကြန္တင္နာကားတစီး မဲေဆာက္တြင္ဖမ္းမိ (႐ုပ္သံ) | DVB