ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ WY ေဆးျပားမ်ား ေရာင္းခ်သူအား ဖမ္းမိ - DVB