ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မလိဝမ္းေက်းရြာတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ - DVB