စိတ္ႂကြေဆး သန္း ၃၀ ေက်ာ္၊ ဘိန္းျဖဴမ်ားႏွင့္ ေသနတ္တခ်ဳိ႕ တာခ်ီလိတ္၌ ဖမ္းမိ - DVB