ကေလးၿမိဳ႕တြင္ သိန္း ၁၂၀ ေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းမိ - DVB