တ႐ုတ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီး အေဝးေျပးလမ္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB