႐ုရွားတြင္က်င္းပသည့္ ေျမျပင္မွ ေဝဟင္ပစ္ ဒုံးက်ည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္စစ္တပ္ ဒုတိယဆုရ (႐ုပ္သံ) | DVB