ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္း ၂၀ ေက်ာ္ ယာယီပိတ္ထားရ | DVB