အမ်ဳိးသမီးတဦး၏ မီးေလာင္ဒဏ္ရာကုိ စပ္စုၾကည့္႐ႈေနသည့္ လူ၀ံႀကီး႐ုပ္သံ ေရပန္းစား | DVB