မႏၱေလးလယ္သမားသပိတ္စခန္းကုိ အင္အားသုံးၿဖိဳခြင္း | DVB