စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္း ၃ လတာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းသျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ဧက ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီး | DVB