၁၃ ႏွစ္အရြယ္ သတုိ႔သား၊ သတို႔သမီး မဂၤလာပြဲ႐ုပ္သံ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ | DVB