အမ်ိဳးသမီးငယ္အား အခန္းတြင္းပိတ္ေလွာင္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည့္ သံဃာတုအား ဖမ္းမိၿပီ | DVB