ထိုင္းတပ္မေတာ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦး ပါဝင္တဲ့ လူေမွာင္ခုိဂိုဏ္းႀကီး | DVB