A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ၾကက္သြန္နီ(ဆိပ္ျဖဴ) ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီ(ဆိပ္ျဖဴ) အမ်ိဳးအစားက ၁ ပိႆာကို ၁,၀၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၉၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၃၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၇၇၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၉၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၇၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂,၀၇၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။

ႏွမ္းနက္(စမံု) ႏွမ္းနက္(စမံု)ကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၂၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။

အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up