ထုိင္ဝမ္တြင္ ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကား စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ - DVB