A d v e r t i s e m e n t With Us

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ထုုတ္ျပန္လိုုက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမၽွတ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ ဒါန-ေရွ႕ေဆာင္ ျမန္မာအဖြဲ႔နဲ႔ ေအာက္ခ်င္း လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းၿပီးထုုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာမွ ပထမဆံုုး ေရြးေကာက္ပြဲ စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းသီး၊ မိုုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ လူနည္းစုုတိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အားနည္းမႈေတြရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုင္ရာအသိပညာေပးတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ မဲဆြယ္ျခင္းဆိုုင္ရာ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုုရာမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုုင္သူေတြနဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈေတြ အားနည္းခဲ့တယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up