အာဆီယံ ယူ-၁၅ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာက ထုိင္းကုိ ၁ ဂုိး ဂိုးမရွိျဖင့္ ႐ႈံး (ဓာတ္ပုံ) - DVB