A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၁၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၇၉၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၉၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ဗမာ)က ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း ပန္းႏွမ္းကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၇၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ ႏွမ္းျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၉၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲဇီးကြက္ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲဇီးကြက္က ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၂၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၅၁၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၄၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up