အေမရိကန္တြင္ ျမစ္ေရ႐ုတ္တရက္ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လူ ၉ ဦး ေသဆုံး - DVB