တ႐ုတ္တြင္ ေျမၿပိဳ၍ ပိတ္မိေနသည့္ ခရီးသည္ အေယာက္ ၄၀ ကို ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB