လူငယ္တဦး ငါးဖမ္းစက္ေလွေပၚ ခုန္ကူးစဥ္ မေတာ္တဆ ေျခေခ်ာ္က်ၿပီး ေရနစ္ေပ်ာက္ဆံုး - DVB