ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တု သယ္ေဆာင္ရာလမ္းတေလၽွာက္ ကန္ေတာ့ ဦးညႊတ္အေလးျပဳသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ) - DVB