အာဆီယံေက်ာင္းသားအားကစားပဲြေတာ္ ဆုရရွိမႈ ျမန္မာက အဆင့္ ၇ တြင္ ရပ္တည္ေန - DVB