ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ ျပန္က်၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေရေဘးဒုကၡသည္ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ခုိလႈံေနရဆဲ - DVB