မန္ယူက အယ္လ္ေအဂလက္စီကုိ ၅-၂ ဂုိးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) - DVB