၀င္ဘယ္ဒန္တင္းနစ္ ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံကုိ မူဂါ႐ူဆာက အႏုိင္ရ - DVB