ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က်န္းမာေရးေကာင္းလာ၍ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေဆး႐ုံက ဆင္းမည္ - DVB