စီစီတီဗြီ ႐ုပ္သံရွိေပမယ့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ယာဥ္တိုက္မႈမွ ထြက္ေျပးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိေသး (႐ုပ္သံ) - DVB