ပရီးမီးယားလိဂ္ကလပ္မ်ား ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ယခင္ႏွ္စ္ထက္ စံခ်ိန္ထပ္တင္ရန္ ရွိေန - DVB