ေညာင္ေလးပင္တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းတခ်ဳိ႕ ပိတ္ထား - DVB