ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီ လား႐ိႈးကိုေရာက္ရွိ - DVB