A d v e r t i s e m e n t With Us

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္း ဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာအုပ္ႀကီး စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္း ဦးေဆာင္တဲ့ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာအုပ္ႀကီးဟာ ေရတပ္စစ္ဆင္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္မႈကို စမ္းသပ္တဲ့အေနနဲ႔ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ေန႔က စစ္ေရးေလ့က်င့္ပါတယ္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္ရာမွာ စစ္သေဘၤာအုပ္သာမက ေလယာဥ္တင္သေဘၤာေပၚက တိုက္ေလယာဥ္ေတြလည္း ပါဝင္ေလ့က်င့္ပါတယ္။ ဖ်က္သေဘၤာ က်ိနန္နဲ႔ ယင္ခၽြမ္၊ တိုက္သေဘၤာ ယန္တိုင္တို႔က စစ္ေရယာဥ္အုပ္ရဲ႕ တိုက္ခိုက္ေရး ေနရာခ်မႈ၊ ကင္းေထာက္တာနဲ႔ အေစာပိုင္း သတိေပးစနစ္ေတြကို စစ္ေဆးၿပီး တိုက္ေလယာဥ္ေတြက ေဝဟင္ကင္းေထာက္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ ေလ့က်င့္ပါတယ္။ ဒီစစ္ေရယာဥ္အုပ္ဟာ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ၅ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္နဲ႔ ေရာက္ေနတာပါ။ ေဟာင္ေကာင္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ စခန္းခ်တာ ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေနနဲ႔ လာေရာက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္ဟာ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္း တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးေအာက္ ျပန္ေရာက္တဲ့ ၁၉၉၇ ကစၿပီး ေဟာင္ေကာင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up