ျမန္မာယူ-၂၂ အသင္း မေလးရွားယူ-၂၂ ကို ၂ ဂုိး ဂိုးမရွိျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ (ဓာတ္ပုံ) - DVB