ျမန္မာအပါအ၀င္ အာဆီယံ ၅ ႏိုင္ငံက လူနာမ်ားကို ထုိင္းက ရက္ ၉၀ ေနထိုင္ေဆးကုသခြင့္ေပး - DVB