တနာရီကို ၁၄၅၁ မိုင္ အလ်င္ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္မည့္ ခရီးသည္တင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ (႐ုပ္သံ) - DVB