ဆရာေတာ္စကား နာယူၾကသည့္ ေခြးအေကာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB